Žarnovica

Najmladšie spoločenstvo v rámci cirkevného zboru - 6.3.2017 oslávi 1 rok od svojho založenia. Napriek tomu, že v Žarnovici evanjelické bohoslužby neboli desaťročia, javí sa ako mimoriadne životaschopné - veď iniciatíva k jeho založeniu vyšla od miestnych veriacich.

Služby Božie sa konajú v kultúrnom dome - koncertnej sále ZUŠ každú 1. nedeľu v mesiaci o 14:30 popoludní.

Tu nás nájdete