Kostol Kopanice

Kopanice sú malé filiálne spoločenstvo plné zanietených a obetavých ľudí. Okrem občasných kultúrno-spoločenských podujatí, ako napr. benefičný koncert, či slávnostné bohoslužby pri výročí založenia obce, sa pravidelne stretávame na Službách Božích každú 3. nedeľu v mesiaci o 8:30 hod. v tunajšom kostole.

Tu nás nájdete