Benefičný koncert

Okrem bohoslužieb sa členovia cirkevného zboru snažia zborový život obohatiť aj kultúrnymi, či spoločenskými podujatiami, ako napr. benefičný koncert v Hodruši, v Kopaniciach, služby Božie pri príležitosti výročia založenia obce Kopanice a pod.
V súčasnosti (školský rok 2016/2017) prebieha konfirmačná príprava 2 detí z Kopaníc spolu s konfirmandmi z Banskej Štiavnice na fare v Štiavnici.
Významnou aktivitou cirkevného zboru v súčasnosti je snaha o záchranu historického organa v ev. kostole v Banskej Hodruši.