Banská Hodruša

Služby Božie sú vrcholným stretnutím cirkevného zboru. V chráme Božom sa schádzame spoločne ako príslušníci viacerých generácií, aby sme počúvali Božie Slovo a nechali sa ním povzbudiť, aj napomenúť. Zároveň na nich Pána Boha chválime piesňami a modlitbami a prijímame sviatosti.

V súčasnosti mávame bohoslužby na troch miestach, spolu trikrát do mesiaca (okrem zimných mesiacov):

Žarnovica 14:30 1. nedeľa v mesiaci
Kopanice 8:30 3. nedeľa v mesiaci
Banská Hodruša 8:30 4. nedeľa v mesiaci

Poznámka: Veriaci môžu v prípade záujmu navštíviť evanjelické Služby Božie v Banskej Štiavnici (každú nedeľu o 10:30 hod.), alebo v Žiari nad Hronom (každú nedeľu 11:00 hod.).