Banská Hodruša

Banská Hodruša je matkocirkvou cirkevného zboru Hodruša-Hámre. Je to malé, ale vytrvalé spoločenstvo veriacich. Na Službách Božích sa stretávame v miestnom kostole každú 4. nedeľu v mesiaci o 8:30 hod.

Aktuálnou snahou tohto spoločenstva je rekonštrukcia historického organa Karola Kyseľa, ktorý sa nachádza na chórovej empore kostola.

Tu nás nájdete